logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Sušany dům čp. 26 krucifix

Sušany - kostel sv. Marka

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Marka je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Markovi v Sušanech. Kostel byl v Sušanech postaven v gotickém slohu před rokem 1357, kdy byl poprvé písemně zmíněn jako farní a kněz sušanského beneficia se jmenoval Johann. Jeho patronem a pravděpodobně i majitelem části vsi tehdy byl Bernard z Vildenfelsu. Je možné, že sloužil jako tribunový kostel u dvorce místního šlechtice (již roku 1281 je zmiňován Petr ze Sušan). Během renesance byla rozšířena některá okna, ale zásadní přestavbou v barokním slohu prošel až roku 1729, kdy byla pravděpodobně přistavěna věž. V 17. století byla zdejší fara zrušena a až v roce 1777 byla nahrazena lokálií. V 19. století byla snížena střecha a z fasády odstraněny barokní ozdobné prvky. Na přelomu 19. a 20. století byla postavena dodnes zachovaná hřbitovní ohradní zeď s brankou. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být udržován a postupně chátral. Vnitřní zařízení bylo buď zničeno či rozkradeno. V roce 1994 začala oprava střechy a o pět let později byly do schránky na střeše kostelní věže vloženy dokumenty o dějinách kostela. Stavba gotického kostela je jednolodní s čtvercovým presbytářem, ke kterému ze severu přiléhá o něco mladší sakristie zaklenutá valenou klenbou a přístupná gotickým portálem. Původní vstup do chrámové lodi vedl lomeným obloukem ze severu a dnes je zazděný. Hlavní loď je plochostropá a presbytář a přízemí věže jsou zaklenuté křížovou klenbou. Podlaha je pokrytá opukovou dlažbou. V západní části lodi stojí na jednoduchých pilířích barokní oratoř. Do vyšších pater věže vede dřevěné točité schodiště ve schodišťovém přístavku. Fasáda věže je pouze v nárožích zdobená jednoduchými lizénami. Barokní charakter si zachovala jen odstupňovaná korunní římsa věže. Stanová střecha na věži přechází do osmiboké lucerny zakončené jehlancem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Marka_(Su%C5%A1any)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-marka-778499

Dojmy: Krásný kostel, který si dodnes zachoval mnoho původních gotických prvků.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Marka v Sušanech
kostel sv. Marka v Sušanech
kostel sv. Marka v Sušanech
kostel sv. Marka v Sušanech
kostel sv. Marka v Sušanech
kostel sv. Marka v Sušanech
kostel sv. Marka v Sušanech
×