logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Suchdol dům čp. 3 krucifix

Suchdol - dům eč. 15

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro, které je z většiny kryté bedněním a sedlovou střechou s bedněnými štíty. V průběhu 2. poloviny 20. století byla tato usedlost změněna na rekreační objekt, kterým je dodnes. Jedná se o krásnou ukázku zdejší původní zástavby.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

dům eč. 15 v Suchdole
dům eč. 15 v Suchdole
dům eč. 15 v Suchdole
dům eč. 15 v Suchdole
×