logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Strupčice boží muka dům čp. 25

Strupčice - dům čp. 20

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla původně součástí zemědělského dvora, který byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Původně do návsi vystupoval nalevo štítem obytný dům a další stavba dvora pak byla vpravo podélně s návsí. Někdy v průběhu konce 19. století či na počátku 20. století byl tento dům upraven a rozšířen do své současné podoby, kdy se jedná o jeden protáhlý dům podél náměstí. Dům má podobu patrové zděné stavby, která je krytá polovalbovou střechou a průjezdem do dvora uprostřed. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 20 ve Strupčicích
×