logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Radonice smírčí kříž 1520

Radonice - zámek Radonice

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Původně se v tomto městečku jako panské sídlo nacházela gotická tvrz, o které ale nevíme, kdy byla postavena. První písemná zmínka o této tvrzi pochází z roku 1389, kdy ji prodal Beneš ze Sedčic Vilému Oleškovi, Ráčkovi ze Soběsuk a Jindřichu ze Sedčic. Dále se zmínky o zdejší tvrzi vytrácí a tvrz tak beze stopy pravděpodobně zanikla během husitských válek. Zakladatelem radonického zámku byl hraběcí rod Losyů z Losinthalu, kteří sídlili na zámku v sousedním Vintířově. Roku 1717 rozhodli o jeho přestavbě, ale když byla v roce 1720 větší část původní budovy zbořena, zemřel majitel panství Jan Adam Losy z Losynthalu a přestavba byla odložena. Potřeba nového sídla však jeho potomky přiměla postavit nový barokní zámek v Radonicích, do kterého se nastěhovali roku 1725. Součástí barokního zámku byla také jízdárna a stáje. Losové na zámku žili až do roku 1785, kdy zdejší panství koupil rod Windischgrätzů. Ti v roce 1816 zámek prodali za 20 000 zlatých radonické městské radě, která v prvním patře zřídila kanceláře a společenský sál. V přízemí vznikl hostinec a hostinské pokoje v podkroví. Požár města v roce 1842 zničil také jízdárnu a stáje, které již nebyly obnoveny. Zdejší budova zámku následně již sloužila pouze jako radnice, a svůj původní účel si zachovala do současnosti. Zámecká budova stojí na téměř čtvercovém půdorysu. Její průčelí, které směřuje do náměstí, má šest okenních os a vstupní portál s kamenným ostěním a městským znakem na vrcholu. Za portálem začíná chodba zaklenutá křížovou klenbou, ze které odbočuje schodiště do prvního patra. Křížovou klenbou jsou zaklenuté i ostatní přízemní místnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Radonice_(z%C3%A1mek)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Dojmy: Krásný barokní zámek, který dotváří tvář zdejšího náměstí.

Mapa

Fotografie

zámek Radonice v Radonicích
zámek Radonice v Radonicích
zámek Radonice v Radonicích
zámek Radonice v Radonicích
×