logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Račetice evangelický kostel pomník obětem válek

Račetice - kostel sv. Vojtěcha

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Vojtěcha v Račeticích je rokokovou sakrální stavbou z roku 1770 postavenou podle plánů pro mě neznámého autora. Svými rozměry odpovídá spíše kapli, avšak katalog litoměřické diecéze stavbu chápe z liturgického hlediska jako filiální kostel. Stavba je obdélného půdorysu s trojbokým závěrem na východě. Má dvě kasulová okna a tabulový štít na západě. Uvnitř je plochý strop. Interiér je vybaven původním výklenkovým oltářem se sochou svatého Vojtěcha, který opisuje tvar niky. Dále jsou zde dvě původní sochy, Panna Marie a Ecce homo, pocházející z 2. poloviny 18. století. V průběhu 2. poloviny 20. století kostel pravděpodobně chátral, nakonec se však ale dočkal své obnovy, která proběhla buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_(Ra%C4%8Detice)

Dojmy: Krásný drobný kostelík, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Vojtěcha v Račeticích
kostel sv. Vojtěcha v Račeticích
kostel sv. Vojtěcha v Račeticích
kostel sv. Vojtěcha v Račeticích
kostel sv. Vojtěcha v Račeticích
×