logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Radonice dům čp. 97 dům čp. 101

Radonice - dům čp. 100

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Tento měšťanský dům byl postaven ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrové stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou. V této podobě se pak toto stavení zachovalo do současnosti, jen hrázdění bylo ukryto pod fasádu.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 100 v Radonicích
×