logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Pětipsy socha Panny Marie

Pětipsy - zámek Pětipsy

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Pětipsy jsou zřícenina tvrze přestavěné na zámek ve stejnojmenné obci v okrese Chomutov asi 9 km jihovýchodně od Kadaně. První zmínka o Pětipsech je z roku 1226, kdy patřily doksanskému klášteru. Později se staly královským majetkem a v roce 1322 je jako léno získal Friedrich z Egerberka, který si zde postavil gotickou vodní tvrz na okraji močálu. Tvořila ji třípatrová budova se zdmi silnými 1,8 m a se zachovanými střílnami. Do jádra tvrze obehnaného valem a vodním příkopem se vstupovalo od jihu. Jeho rodu vesnice s tvrzí patřila téměř 200 let. Jeden z jeho potomků, Odolen mladší Pětipeský, při jednom ze svých sporů ve tvrzi věznil v letech 1404–1407 svého souseda Vlada z Polák. V roce 1500 prodali Pětipeští panství Jiřímu a Felixovi Oplům z Fictumu, ale brzy je získali zpět, protože v roce 1504 je znovu prodali Václavu Hasištejnskému z Lobkovic. Ten panství připojil k Hasištejnu. Václav Hasištejnský zemřel v roce 1518 a jeho dědic Zikmund Hasištejnský z Lobkovic prodal Pětipsy Oplovi z Fictumu, kterému patřily až do roku 1530, kdy utekl ze země před trestem za penězokazectví. Jeho zabavený majetek královská koruna nejprve zastavila a později (1545) prodala Albrechtu Šlikovi z Holejče. Od té doby byly Pětipsy svobodným statkem, který od Šliků v roce 1559 koupil Jeroným Hrobčický z Hrobčic. Kolem roku 1560 byla Hrobčickými tvrz přestavěna na renesanční zámek. Při renesanční přestavbě v 16. století byla stará tvrz zahrnuta do zdiva nového zámku tak, že přístavbou západního a jižního křídla vznikl zámek s půdorysem písmena U opevněný vodním příkopem. Oldřich Hrobčický za účast na stavovském povstání o Pětipsy přišel v roce 1623 a o sedm let později statek koupil nejvyšší královský hofmistr hrabě Kryštof Šimon Thun. Stávající podobu získal zámek až ze thunovské barokní přestavby v 17. století, během které bylo nádvoří uzavřeno východním křídlem. Do nádvoří vedl vjezd po mostě přes příkop a branou v jižním křídle. V 18. století proběhla klasicistní úprava venkovních fasád a na nádvoří byly vybudovány pavlače, které spojovaly místnosti v patře. V první polovině 19. století byly dřevěné pavlače nahrazeny cihlovými arkádami a střecha pokryta taškami. Klášterečtí Thunové Pětipsy vlastnili až do pozemkové reformy v roce 1923. Na zámku sídlila správa statku, ke kterému patřily také Račetice, Kličín a několik dalších vesnic. Už od 19. století však Thunové pětipeský poplužní dvůr pronajímali majiteli zdejšího cukrovaru Gustavu Hodkovi. Jeho potomek, Zdeněk Hodek, dvůr se zámkem později koupil a v jeho rodině, která na pozemcích přiléhajících k zámku postavila i novodobé zahradní pavilony, zůstal až do čtyřicátých let 20. století. Během 2. světové války sloužil tento zámek jako zajatecký tábor pro 130 francouzských vězňů. Zámek byl rodině zkonfiskován roku 1948 a během následujícího působení místního státního statku byl značně zdevastován. Dělo se to tak, že v 90. letech 20. století byl v havarijním stavu. Při restituci v roce 1995 převzali zámeckou zříceninu potomci původních majitelů. Roku 2012 zámecký areál získalo občanské sdružení Via Levamente a zahájilo kroky k záchraně zámku. Po nezbytných přípravných pracích sdružení v roce 2017 zahájilo rekonstrukci gotické části zámku včetně provizorního zastřešení. Zámek byl také příležitostně otevřen návštěvníkům.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-2318693

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btipsy_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-petipsy-chomutov/

Zdroj celkového pohledu na zámek: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:P%C4%9Btipsy_Castle

Dojmy: Dříve jistě nádherný zámek, který byl bohužel v době mé návštěvy v dezolátním stavu, ale alespoň začíná být postupně zachraňován.

Mapa

Fotografie

zámek Pětipsy v Pětipsech
zámek Pětipsy v Pětipsech
zámek Pětipsy v Pětipsech
zámek Pětipsy v Pětipsech
×