logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Okounov dům čp. 35 krucifix

Okounov - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Vavřince je římskokatolický filiální kostel zasvěcený svatému Vavřinci v Okounově v okrese Chomutov. Jeho předchůdcem byl původně gotický kostel z roku 1460, který byl později roku 1728 barokně upraven. Tento starší kostel však v srpnu roku 1863 spolu s farou, hospodářským dvorem a školou vyhořel. Na jeho místě byl postaven prodloužený pseudogotický kostel vysvěcený 4. listopadu 1866. Ze staršího kostela se dochovala jen barokní sakristie z roku 1728. Na počátku února roku 1850 bylo z kostela v noci ukradeno množství předmětů – monstrance, ciborium a výzdoba obou oltářů. Okounovský kostel je obdélná jednolodní stavba se štíhlou věží v ose západního průčelí a pravoúhlým presbytářem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_(Okounov)

Dojmy: Krásný kostel, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
kostel sv. Vavřince v Okounově
×