logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Orasín kaple Panny Marie

Orasín - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém Krušnohorském slohu pro mě neznámo kdy. Na domu se zachoval letopočet 1682, což by mohl být rok výstavby tohoto domu, ale také být nemusí. Stavení je pak již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. Dům je vystavěn jako patrové stavení, kde přízemí je zděné z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou a bedněnými štíty. V průběhu 2. poloviny 20. století tento dům byl nevhodně upraven, ale v průběhu 2. desetiletí 21. století prošel dům citlivou rekonstrukcí, která dala tomuto domu jeho původní vzhled, a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Krásná vesnická usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

dům čp. 16 v Orasíně
dům čp. 16 v Orasíně
dům čp. 16 v Orasíně
dům čp. 16 v Orasíně
×