logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Otvice kostel sv. Barbory

Otvice - důl Jiří

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Na konci osmnáctého století založili Buquoyové vrchnostenský hnědouhelný důl Jiří. Od roku 1813 byl v dole provozován první parní stroj v severočeské hnědouhelné pánvi určený k čerpání důlních vod. Stroj navrhl a nechal zkonstruovat majitel panství, hrabě Jiří Buquoy. Důl vlastnili Buuoyské železárny až do 50. let 19. století. Následně v roce 1870 byl důl obnoven firmou Mayer a po 3 letech přešel do vlastnictví Severočeské uhelné společnosti. Tato společnost se ale později rozpadla a důl byl uzavřen. V roce 1902 zde otevřela uhelný lom Sichtova společnost, která tento lom provozovala až do roku 1905. Celková produkce dolu dosáhla maximálně 100 000 tun uhlí. Dodnes se z tohoto areálu dolu zachovala pouze jediná budova.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otvice

Zdroj: http://podzemi.solvayovylomy.cz/histhor/lokality/shd/shd.htm

Dojmy: ůl, který dnes již připomíná bývalá přízemní zděná budova.

Mapa

Fotografie

důl Jiří v Otvicích
důl Jiří v Otvicích
×