logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Nová Ves dům eč. 59 krucifix

Nová Ves - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie stával v Nové Vsi u Hory Svatého Šebestiána. První písemná zmínka o původně gotickém kostelu se nachází v opisu zakládací listiny, kterou biskup Jan z Dražic dne 3. října 1313 na žádost křimovského faráře Heinricha povolil založení filiálního kostela v Nové Vsi. Filiálním ke Křimovu byl novoveský kostel i v roce 1361. Podle schematického vyobrazení na mapě Šimona Podolského z roku 1605 stála u boku chrámové lodi věž se stanovou střechou. V roce 1606 však byl na jeho místě postaven nový kostel obklopený hřbitovem. Patronátní právo k němu vykonávali chomutovští jezuité. I nadále zůstával filiálním kostelem křimovské farnosti, ale roku 1674 byl převeden do farnosti Hora Svatého Šebestiána. Zbořen byl spolu s barokní hřbitovní kaplí svatého Leonarda v roce 1833 a o rok později začala výstavba nového tentokrát klasicistního kostela vysvěceného roku 1839. Výstavbu tohoto kostela pak vedl Václav Böhm z Málkova. Roku 1844 k němu byla přistavěna věž Josefem Dauschem z Chomutova. V roce 1844 také byly do kostela umístěny varhany od vrhanáře Františka Fellera z Libouchce u Děčína. V polovině dvacátého století přestal kostel být udržován a postupně chátral. Zchátral ale natolik že v roce 1965 se to stalo důvodem ke zrušení památkové ochrany a o dva roky později byl odstřelen. Jednolodní klasicistní kostel měl pravoúhle zakončený presbytář, k jehož severní straně byla připojena sakristie. V západním průčelí stála věž s přízemím zaklenutým křížovou klenbou. Ostatní prostory interiéru měly ploché stropy. V lodi bývala kruchta podepřená dvěma dřevěnými sloupy. Na hlavním portálovém oltáři z poloviny osmnáctého století býval obraz Nanebevzetí Panny Marie z doby okolo roku 1800. Doplňovala ho čtveřice soch světců: svatý Josef, svatý Petr, svatý Pavel a svatý Jan Evangelista. Dva boční oltáře byly zasvěcené svaté Anně (z doby okolo roku 1700) a svatému Linhartovi (druhá polovina osmnáctého století). Na vítězném oblouku býval umístěn krucifix z doby okolo roku 1520 od Ulricha Creutze. Zařízení doplňovaly sochy svatého Jana Nepomuckého a svaté Anny v nikách lodi (obě z poloviny osmnáctého století), další krucifix a křtitelnice z doby okolo roku 1800. V kostele se také nacházela socha Madony, která pocházela z doby kolem roku 1500.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Nov%C3%A1_Ves,_okres_Chomutov)

Zdroj: http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=13858

Zdroj dobových fotografií: http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=13858

Dojmy: Dříve krásný koste, který byl bohužel bezdůvodně odstřelen.

Mapa

Fotografie

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi
×