logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Nová Ves dům čp. 35 dům eč. 59

Nová Ves - dům eč. 51

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu pravděpodobně někdy v průběhu 19. století či na počátku 20. století, jelikož ještě není zakreslena na mapě katastru z let 1824 – 1843. Usedlost byla postavena jako přízemní pravděpodobně zděná stavba, která byla kryta bedněním. V této malebné podobě se tato usedlost zachovala až do současnosti.

Dojmy: Zajímavá stavba, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

dům eč. 51 v Nové Vsi
dům eč. 51 v Nové Vsi
dům eč. 51 v Nové Vsi
×