logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Nechranice kaple sv. Jana Nepomuckého

Nechranice - železniční most

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Dne 21. dubna 1870 byla založena koncese na výstavbu trati Plzeň - Březno u Chomutova. Trať začala být stavěna díky myšlence Teplického právníka Franze Strandala, aby byla propojena technická Plzeň s uhelnými ložisky na Chomutovsku. Součástí trati byl také úsek Žabokliky - Březno u Chomutova, jehož součástí je také tento pozůstatek železničního mostu. Stavba trati započala v roce 1871 firmou Vojtěcha Lanny, ale již v roce 1872 byla trať silně poškozena povodněmi, které zničili 7 km železnice. Již tyto povodně ukázali, že zdejší podloží není vhodné, i tak ale stavba pokračovala dál. V roce 1873 došlo ke krachu Vídeňské burzy, která způsobila bankrot Plzeňsko-Březenské dráhy. I přes toto byla dráha v roce 1877 dokončena. Samotná část Žabokliky - Březno byla v provozu již od 8. srpna 1873, ale pro nerentabilitu, propady půdy a sesuvy, byla zdejší železnice dne 1. července 1879 uzavřena a snesena. Od té doby jezdí vlak přes Žatec. Jako památka na tuto dráhu byla zůstal převážně zbytek mostu přes řeku Ohři.

Zdroj: https://www.hrady.cz/most-zeleznicni-most-nechranice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_%C5%BDabokliky_%E2%80%93_B%C5%99ezno_u_Chomutova

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sko-b%C5%99ezensk%C3%A1_dr%C3%A1ha

Dojmy: Vysoký most, ze kterého se zachovali jen pilíře.

Mapa

Fotografie

železniční most v nechranici
železniční most v nechranici
×