logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Mašťov sýpka židovský hřbitov

Mašťov - zámek Mašťov

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Půvdně se zde nacházel jen knížecí dvůr, který daroval kníže Soběslav I. někdy mezi lety 1125 – 1140 jistému Milhostovi. Jeho syn zde založil mezi lety 1192 – 1193 cisterciácký klášter, který se ale již mezi lety 1197 – 1198 přestěhoval do Oseka. Následně v průběhu 13. století drželi zdejší město pánové z Mašťova. Mašťovský gotický hrad, připomínaný poprvé v roce 1281, vybudovali pravděpodobně Břetislav a Purkart z Mašťova, kteří snad pocházeli z rodu Milhostů. Po roce 1391 hrad patřil pánům z Dubé a v roce 1410 je zmiňován Habart z Hertenberku, který v roce 1421 otevřel hrad husitskému vojsku. Husité na hradě zanechali posádku, která se krátce bránila vojsku druhé křížové výpravy. Opevnění hradu ovšem nebylo připravené odolávat dělostřelbě, a proto se posádka 3. září 1421 vzdala. Křižáci umožnili odchod hejtmanovi a každému desátému muži, dalších 84 obránců však bylo popraveno. Následně byl hrad opět opraven. V dalším období se na hradě vystřídalo mnoho majitelů: Bušek z Tachlovic (1431), Petr Vrš ze Sadlna (1436), Vilém z Nečtin (1444), Mašťovští z Kolovrat (1454 až 1531), Jan mladší z Lobkovic (1531) a Jeroným Šlik (1542). V roce 1555 Mašťov patřil k panství Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkovic. Po jeho smrti hrad připadl nejstaršímu synovi Valdemaru Hasištejnskému z Lobkovic, který ho nechal přestavět na renesanční zámek. Po Lobkovicích se opět rychle vyměnilo několik majitelů: Švamberkové (konec 16. století), Prokop Dvořecký z Olbramovic (1603) a od roku 1613 (nebo 1612) Štampachové. Prvním z nich byl Matyáš Štampach ze Štampachu, po kterém jej v roce 1615 zdědil synovec Jan Rejchart Štampach ze Štampachu. Brzy poté zemřel i on, a panství připadlo jeho bratrovi Janu Jindřichu Štampachovi. Jan Jindřich Štampach se však zúčastnil stavovského povstání a na Mašťově dokonce pobýval král Fridrich Falcký, a proto mu byl celý majetek zkonfiskován. Od královské komory ho již v roce 1623 koupil španělský generál Vilém Verdugo. V roce 1662 panství koupil hrabě Jan František z Goltze. Jeho rod nechal zámek barokně upravit a přistavět věž. V bývalém předhradí vznikl pivovar. Za jejich vlády došlo na panství k selskému povstání, kdy se v roce 1682 u zámku shromáždilo několik tisíc sedláků, kteří se bouřili proti vykořistťování od místní šlechty. Další den se sedláci vydali ke Kadani, kde byli poraženi vojskem generála Haranta a většina jejich vůdců byla popravena. Arnošt Jan Goltz, poslední příslušník rodu v Mašťově, se na zámku zastřelil 30. prosince 1792 a panství po něm zdědil jeho příbuzný Vojtěch Mladota ze Solopysk. Posledními šlechtickými majiteli panství byla od roku 1838 Gabriela z Ditrichštejna o od roku 1845 Černínové z Chudenic. Od začátku 19. století ale již přestal zámek sloužit jako vrchnostenské sídlo a sloužil jako sídlo vrchnostenského úřadu a jako byty zdejších správců. Po konci 2. světové války byl zámek zkonfiskován a byl zde zřízen domov mládeže, který byl nakonec změněn na dětský domov. Podoba gotického hradu je nejasná, ale byl zřejmě dvojdílný. Nepravidelnosti v pětibokém půdorysu zámecké budovy by mohly kopírovat obvod původního hradního jádra, které obíhal parkán. Z něj se na západní straně dochovaly dvě okrouhlé dělostřelecké bašty, kterých bylo podle plánu města z roku 1727 celkem šest. Zámecká budova je jednopatrová a má čtyři křídla s uzavřenými arkádami okolo malého nádvoří. Na jižní straně z obvodu vystupuje hranolová věž s cibulovou bání a hodinami. Vnější zdi jsou hladce omítnuty a bez ozdob. Přízemní místnosti jsou zaklenuté valenými klenbami s lunetami a v severovýchodní části je dvouramenné barokní schodiště. Před vstupem do zámku se nachází mísovitá kašna. Okolo budovy se rozkládá zámecký park.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%A1%C5%A5ov_(z%C3%A1mek)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Emanuel Poche

Zdroj fotografie bašty: https://pamatkovykatalog.cz/basta-ii-7813241

Zdroj fotografií, kde je vidět celek zámku: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ma%C5%A1%C5%A5ov_Castle

Dojmy: Krásný zámek, který bohužel přes hustý park nebyl moc vidět.

Mapa

Fotografie

zámek Mašťov v Mašťově
zámek Mašťov v Mašťově
zámek Mašťov v Mašťově
zámek Mašťov v Mašťově
zámek Mašťov v Mašťově
zámek Mašťov v Mašťově
zámek Mašťov v Mašťově
×