logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Měděnec Theumarova kaple tvrz Měděnec

Měděnec - továrna na výrobu nití

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Zdejší dnes již zbořená budova původně sloužila továrně na výrobu nití E. Altmanna, kde pracovalo 250 zaměstnanců z Měděnce a okolí. Továrna byla vystavěna jako patrové stavení, kde přízemí bylo zděné a na něj navazovalo bedněné patro kryté sedlovou střechou. Zdejší továrna pak byla založena v roce 1939. V roce 1948 továrna zanikla v rámci znárodnění. Od počátku 50. let 20. století do roku 1960 zde působila poddůstojnická škola Pohraniční stráže. Poté byla budova využívána k různým účelům. Ústav sociální péče zde působil do roku 1984. V dřívějších dobách ústav obstarávaly řádové sestry z řádu sv. Dominika, v ústavu přímo bydlely, avšak po roce 1975 je po nuceném odchodu komunistický režim nahradil civilními zaměstnanci. Ovšem dle výpovědí některých obyvatel z Měděnce po jejich odchodu v ústavu nevládlo žádné násilí. Po tragickém požáru, který zde vypukl z 1. na 2. listopadu téhož roku, byla dvoupatrová budova se zděným přízemím a dřevěnou nástavbou v hodnotě přes milión sto tisíc korun zcela zničena. Následně byly zbytky továrny strženy a zachovali se tak pouze zbytky oplocení a pomník, který připomíná tuto tragickou událost, kterou rozvedu zvlášť u pomníku obětem požáru.

Zdroj: http://zanikleobce.fzp.ujep.cz/tovarny/index.php?page=record&id=104

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r_%C3%9Astavu_soci%C3%A1ln%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De_v_M%C4%9Bd%C4%9Bnci

Dojmy: Dříve nádherná stavba, která je vidět na zachované dobové fotografii a dnes již nenávratně zničená.

Mapa

Fotografie

továrna na výrobu nití v Měděnci
továrna na výrobu nití v Měděnci
továrna na výrobu nití v Měděnci
továrna na výrobu nití v Měděnci
továrna na výrobu nití v Měděnci
×