logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Mašťov pomník obětem 1. světové války smírčí kříž 0213

Mašťov - radnice

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Zdejší radnice zde vznikla nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale mohla být i starší. Tato radnice však přestala dostačovat potřebám zdejšího města, a tak byla buď zbořena či přestavěna do současné podoby. V roce 1892 pak byla současná bohatě zdobená radnice v historizujícím slohu otevřena a začala sloužit svému účelu, ke kterému sloužila i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://www.mastov.cz/obec/historie/

Dojmy: Krásná a velmi bohatě zdobená budova radnice, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

radnice v Mašťově
radnice v Mašťově
radnice v Mašťově
×