logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Místo krucifix lovecký zámeček Margaretheim

Místo - lípa v Místě na hřbitově

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato památná lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) roste v ohradní zdi hřbitova v obci Místo. Jako památný strom byla vyhlášena roku 2004 pro svůj mimořádný vzrůst, a není se čemu divit. Dle měření z roku 2009 měla na výšku 16 m a obvod kmene 671 cm. Její stáří je pak odhadováno na 300 let.

Zdroj: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?ODPS_TREE=8823&SO_MOST=102023

Dojmy: Majestátní strom, který roste na okraji místního hřbitova.

Mapa

Fotografie

lípa v Místě na hřbitově
lípa v Místě na hřbitově
lípa v Místě na hřbitově
lípa v Místě na hřbitově
×