logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Místo lovecký zámeček Margaretheim pomník obětem 2. světové války

Místo - odpočivný kámen

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tento odpočivný kámen byl vztyčen ve vsi Ahníkov roku 1601, jak dokládá letopočet na kříži. Bohužel Ahníkov byl v průběhu 2. poloviny 20. století srovnán se zemí z důvodu těžby hnědého uhlí. Odpočivný kámen byl však zachráněn a byl přesunut na své současné místo před hrad Hasištejn.

Zdroj: https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2016/07/17/smirci-krize/

Dojmy: Jednoduchý odpočivný kámen ve tvaru kříže, který má na sobě pro mě nečitelný nápis.

Mapa

Fotografie

odpočivný kámen v Místě
odpočivný kámen v Místě
×