logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Mašťov dům čp. 95 dům čp. 97

Mašťov - dům čp. 96

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Tento měšťanský dům byl postaven ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrové stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazuje pravděpodobně hrázděné patro kryté sedlovou střechou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti, jen hrázdění bylo skryto pod novodobou fasádou.

Dojmy: Malebná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 96 v Mašťově
dům čp. 96 v Mašťově
×