logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice sousoší Kristus na Olivetské hoře

Libědice - zámek Libědice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Zámku předcházela starší renesanční tvrz poprvé doložená roku 1571. Kdy však přesně byla tato tvrz vystavěna nevíme. Dle historika Augusta Sedláčka tuto tvrz nechal vystavět Jan Novohradský z Kolovrat. Po smrti Jana zdědili tvrz s částmi vsi jeho dcery. Nakonec však panství s tvrzí připadlo v roce 1599 Voršile, která jej postoupila svému muži Kryštofu z Lobkovic. V roce 1607 prodala Voršila tento statek Otýlii Doupovcové ze Žďáru, po níž zdědil tento majetek její syn Vilém Vojtěch Doupovec se sými sestrami. V roce 1628 odešla tato rodina pro víru ze země, a tak jim byl majetek roku 1633 zkonfiskován a tvrz prodána doktoru Iustrusu Stroporiusu z Marsfeldu. Po něm zdědila tento majetek jeho vdova Marie Zuzana, která se znovu provdala jako Smyslovská. Poslední majitelkou tvrze tak byla Marie Zuzana Smyslovská, která ji s panstvím roku 1668 odkázala karmelitánskému klášteru na Malé Straně v Praze. Karmelitáni v období 1708–1725 tvrz přestavěli na barokní řádový dům s rozsáhlým hospodářským dvorem a zahradou. Tvrz byla přestavěna podle plánů pro mě neznámého autora a zanikla tak současná podoba tohoto zámku. Hlavní zámecká budova má obdélníkový půdorys se dvěma krátkými křídly směřujícími k severu. Průčelí o jedenácti okenních osách je rozděleno dvěma rizality. Ve výklenku nad portálem je umístěna socha od J. K. Vettera z roku 1725. Když byl řád v roce 1786 zrušen z nařízení císaře Josefa II., spravoval jeho majetek Náboženský fond, od kterého zámek v roce 1808 koupil Vojtěch Mladota ze Solopysk a připojil ho k mašťovskému panství. Vojtěch zemřel v roce 1827 a jeho manželka panství roku 1833 prodala hraběnce Gabriele z Ditrichštejna. Od ní panství koupil Evžen Karel Černín z Chudenic v roce 1845. Černínům patřil libědický statek až do roku 1925. O rok později si ho po pozemkové reformě nejprve najal a později koupil inženýr Bohumír Roedl, který od roku 1929 pronajímal čtyři zámecké místnosti libědické české škole. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován a stal se majetkem místního JZD. Ze zámku se tak stalo skladiště a ten postupně v průběhu 2. polovině 20. století zchátral. Část hospodářských budov musela být stržena. V roce 2014 zámek patřil společnosti CDK Holdins, a ačkoliv hospodářské stavby chátrají, tak zámek byl krásně zrekonstruovaný.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%9Bdice_(z%C3%A1mek)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrz v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Dojmy: Malebný zámek, s bohatou historií a velmi zchátralým dvorem.

Mapa

Fotografie

zámek Libědice v Libědicích
zámek Libědice v Libědicích
zámek Libědice v Libědicích
zámek Libědice v Libědicích
zámek Libědice v Libědicích
zámek Libědice v Libědicích
×