logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice socha sv. Jana Nepomuckého sousoší Kristus na Olivetské hoře

Libědice - sousoší Kalvárie

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Toto barokní sousoší kalvárie bylo vytvořeno pro mě neznámým autorem v roce 1738. Sousoší bylo vytvořeno na náklady Jana Jiřího Glonera a jeho manželky Marie Alžběty. Sousoší pak bylo vztyčeno 24 července 1738 v obci Brany. Na svém původním místě socha setrvala až do 2. poloviny 20. století, kdy vesnice Brany zanikla z důvodu těžby hnědého uhlí. Socha byla v roce 1975 přenesena na své současné místo, kde zchátralá socha se dočkala postupné rekonstrukce. Nejdříve byl v roce 2014 restaurován Michaelem Bílkem podstavec a následně v roce 2017 byla restaurována samostatná socha restaurátory Michaelem Bílkem a Janem Brabcem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sousosi-kalvarie-14577872

Dojmy: Krásná barokní socha, která je jednou z připomínek dnes již zaniklé obce.

Mapa

Fotografie

sousoší Kalvárie v Libědicích
sousoší Kalvárie v Libědicích
sousoší Kalvárie v Libědicích
sousoší Kalvárie v Libědicích
sousoší Kalvárie v Libědicích
×