logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice dům čp. 152 kaple

Libědice - fara

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato krásná barokní budova fary byla vystavěna v roce 1754 jako patrové zděné zdobené stavení z lomového kamene kryté mansardovou střechou. Po konci 2. světové války byla přestala tato budova být udržována a postupně sešla. Ještě v 80. letech 20. století měla tato budova doškovou střechou, která byla postupně nahrazena střechou taškovou. V době mé návštěvy pak byla tato stavba stále v sešlém stavu, ačkoliv bylo vidět, že se tato stavba postupně opravuje.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/fara-13235089

Dojmy: Krásná barokní stavba, která stojí pod zdejším kostelem.

Mapa

Fotografie

fara v Libědicích
fara v Libědicích
fara v Libědicích
×