logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice dům čp. 26

Libědice - dům čp. 8

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v barokním slohu někdy v průběhu 18. století. V průběhu 19. století pak tento dům prodělal klasicistní úpravy, čímž získal dům svůj současný vzhled. Dům má podobu dvoupatrové zděné stavby z lomového kamene kryté sedlovou střechou a bohatě zdobeným barokním štítem s volutami. V této podobě se pak tento dům zachoval do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-8109878

Dojmy: Krásná vesnická usedlost, která je součástí zdejší návsi.

Mapa

Fotografie

dům čp. 8 v Libědicích
dům čp. 8 v Libědicích
×