logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice dům čp. 41 dům čp. 47

Libědice - dům čp. 42

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším pozdně barokním slohu někdy na konci 18. století. Dům byl vystavěn jako patrová zděná stavba krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným barokním štítem. V průběhu 19. století prodělala tato stavba klasicistní úpravy a získala tak svůj dodnes zachovaný malebný vzhled.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2343179

Dojmy: Krásná vesnická usedlost, která si dodnes zachovala svůj původní vzhled.

Mapa

Fotografie

dům čp. 42 v Libědicích
dům čp. 42 v Libědicích
dům čp. 42 v Libědicích
×