logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Libědice dům čp. 84 dům čp. 143

Libědice - dům čp. 122

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato malebná vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být a pravděpodobně i je starší. Dům byl postaven pravděpodobně v barokním slohu jako přízemní zděná stavba krytá sedlovou střechou a pravděpodobně barokním vikýřem. V průběhu 19. a 20. století prodělal tento dům úpravy, které mu pak dali jeho současný vzhled.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 122 v Libědicích
dům čp. 122 v Libědicích
×