logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Klášterec nad Ohří sloup Nejsvětější Trojice sloup se sochou Nejsvětější Trojice

Klášterec nad Ohří - sloup se sochou Krista na Kříži

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Tento barokní sloup byl vytvořen pro mě neznámým autorem v roce 1684 na náklady Kláštereckého perníkáře Michaela Danzera. Sloup byl vztyčen mezi bývalým mlýnem a pivovarem jižně od zámku. Po zboření mlýna a bývalého pivovaru byl sloup přenesen pravděpodobně v 80. letech 19. století na své současné místo. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal sloup být udržován a pravděpodobně byl zničen, a tak se zachoval dodnes jen podstavec tohoto sloupu.

Zdroj: https://www.cokolivokoli.cz/8088-sloup-torzo-v-klasterci-nad-ohri/

Dojmy: Pozůstatek sloupu, u kterého by mě zajímalo, jak původně vypadal.

Mapa

Fotografie

sloup se sochou Krista na Kříži v Klášterci nad Ohří
sloup se sochou Krista na Kříži v Klášterci nad Ohří
×