logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kovářská kostel sv. Archanděla Michaela pomník letcům

Kovářská - kostel sv. Marka

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Ačkoliv je tento kostel poněkud novodobější, tak náš příběh začíná o pár set metrů severněji. Na místě kříže, který je umístěn severně od kostela byl někdy v 16. století přepaden Hans Stoffelmorgen loupežníky. Tento muž přepadnutí s loupežníky přežil, a tak zde nechal vztyčit dřevěný kříž. K tomuto kříži se chodila modlit ve 3. čtvrtině 19. století paní Josefa Päckert, která byla ve svém věku 85 let již 17 let slepou. Právě dne 7. června 1871 po své modlitbě začala vidět, a tak byl původní dřevěný kříž nahrazen roku 1872 současným litinovým. K tomuto kříži často probíhali procesí, a tak dne 24. května 1893 z iniciativy pana Františka Theumera založen spolek pro výstavbu nového kostelíka. Již dne 20. srpna 1911 byl položen základní kámen tohoto kostela a dne 12. října 1913 byl tento kostel slavnostně vysvěcen. Dodnes si pak tento kostel zachoval svůj původní vzhled.

Zdroj: https://farnostvejprty.webnode.cz/svaty-marek/

Zdroj: http://www.krasaliturgie.cz/akce/uskutecnene-akce-archiv/vyrocni-slavnost-zazracneho-uzdraveni-v-kovarske-okres-chomutov.html

Dojmy: Malebný kostelík, který se váže svou historií k nedalekému kříži.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Marka v Kovářské
kostel sv. Marka v Kovářské
kostel sv. Marka v Kovářské
kostel sv. Marka v Kovářské
×