logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň Katova ulička kostel Povýšení sv. Kříže

Kadaň - katův dům

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Nynější Katův dům čp. 190 vznikl přestavbou původní polygonální gotické hradební bašty. Ta byla zbudována jako součást třetího obranného pásu hradeb, který vznikl během modernizace kadaňského městského opevnění v 15. století. Už roku 1475 je tato bašta zmiňována v městských písemnostech jako obydlí jakéhosi městského služebníka. Roku 1493 prodalo město tuto obecní baštu pod fortnou na příkopě měšťanu Hansi Klautschovi. Jak se město rozrůstalo, začala v té době na místě původního hradebního příkopu vznikat nová zástavba. Vznikla ulice Na Příkopě a část opevnění, kde se nacházel Katův dům, tak byla záhy obklopena novými domy měšťanů a řemeslníků. Několik nových budov pak vzniklo v blízkém sousedství Katova domu také koncem 18. století. Na rozhraní Starého Města a Špitálského předměstí se tak utvořila nevelká ulička, které se až do poloviny 20. století přezdívalo Nový svět. Tuto uličku totiž obývalo svérázné společenství předměstských řemeslníků proslulých svými žerty a bujarým životem. Ačkoli Katův dům nejspíše nikdy nesloužil jako obydlí pro osoby, které vykonávaly funkci městského kata, zřejmě v něm koncem 18. století žil Ignác Kayl, muž, který předtím jako poslední vykonával pro město Kadaň katovské řemeslo. Přestože je postava posledního kadaňského kata skutečná, v lidovém vypravování se stal Ignác výraznou osobností místního folkloru. Proslul mezi obyvateli města jako ranhojič a lidový léčitel. Zdraví navracel jak lidem, tak i zvířatům. Pod hradbou u Katova domku měl zřízenou malou zahrádku, ve které pěstoval všelijaké bylinky a koření. Znával prý nespočet prastarých příběhů, pověstí, říkadel a písní a lidé se za ním často zastavovali na kus řeči. Velké oblibě se měl těšit také u dětí ze sousedství, které jej pravidelně navštěvovaly a poslouchaly jeho vypravování. Podle pověsti jeho duch ochraňuje v okolí Katovy uličky noční chodce a straší ty, kdo by měli nečestné úmysly. K roku 1874 Katův dům obývala Thekla Kässová, snad Ignácova vzdálená příbuzná. V roce 1894 je dům uváděn jako vlastnictví nezletilých sourozenců Theresie a Josefa Habelových, roku 1905 Wenzela Habela a roku 1916 Franzisky Habelové. Po roce 1927 je v úřední dokumentaci dům uváděn jako majetek města Kadaně. V 90. letech 20. století dům od města odkoupila rodina Frajtových a provozuje zde obchod s čajem a kořením.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kat%C5%AFv_d%C5%AFm_(Kada%C5%88)

Dojmy: Zajímavý dům, který původně byl obranou baštou a byl používán jako obytný dům.

Mapa

Fotografie

katův dům v Kadani
katův dům v Kadani
katův dům v Kadani
katův dům v Kadani
katův dům v Kadani
katův dům v Kadani
×