logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň kaplanka s kaplí sv. Kateřiny kaple sv. Josefa

Kadaň - kaple sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Již počátkem 17. století a v průběhu století 17. a 18. se zejména na Sedleckém předměstí v Kadani ubytovávaly nesčetné zástupy poutníků, kteří v početných davech navštěvovali poutní místo ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků, nacházejícím se pod Svatou horou v místech za kadaňskými předměstskými hradbami. Kapli sv. Jana Křtitele si nechali roku 1641 vystavět v raně barokním slohu poutníci z města Klášterce nad Ohří. Měla jim sloužit při mohutném provozu poutního místa Čtrnácti svatých Pomocníků jako vlastní shromaždiště, i jako místo ke zbožnému čekání. Tato takzvaná Klášterecká kaple, k jejíž pravidelné údržbě se též Klášterečtí občané zavázali, se do nynějších dob nachází v ulici Jana Švermy v sousedství domu čp. 610. Z pozdějších dob existují dokonce písemné záznamy o sporu mezi městem Kadaní a bratry františkány o vlastnická práva k této kapli. Asi největší nápor poutníků zažil kadaňský františkánský klášter a jeho okolí v roce 1713. Tehdy se v celém františkánském řádu slavilo svatořečení italské klarisky (příslušnice řádu Chudých sester svaté Kláry – ženské větvě řeholního řádu menších bratří františkánů – tzv. minoritů) sv. Kateřiny Boloňské (odkaz), kanonizované o rok dříve, tedy roku 1712. Na slavnosti v kostele Čtrnácti svatých Pomocníků v areálu kadaňského františkánského kláštera mělo tehdy podle historických pramenů dorazit na dvacet tisíc poutníků. I později bylo poutní místo hojně navštěvováno stovkami poutníků zejména z Kadaňska, tedy od řeky Ohře a Liboce, Krušných hor i Doupovských vrchů, ale dokonce též ze žateckých rovin. Dalšími oblíbenými a hojně navštěvovanými poutními událostmi bývala především františkánská slavnost zvaná porciunkule, připadající vždy na 2. srpen v roce, nebo eucharistické procesí, které bylo v Kadani konáno vždy o slavnosti Božího Těla.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Kada%C5%88)

Dojmy: Krásná barokní kaple, u které by mě zajímalo jaké bylo její původní vybavení.

Mapa

Fotografie

kaple sv. Jana Křtitele v Kadani
kaple sv. Jana Křtitele v Kadani
kaple sv. Jana Křtitele v Kadani
×