logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kovářská fara Kallova vila

Kovářská - jáma Kovářská

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Železná ruda se ve zdejším okolí těžila již od středověku. Postupem času zdejší těžba železa v průběhu 19. století utichala, až definitivně utichla. Vezdejším rudním sektoru započnuto roku 1954 s průzkumem, který byl zaměřený na fluorit a baryt. Díky výsledkům zdejšího mapování byl roku 1955 zahájen magnetometrický průzkum, který trval až do roku 1966, kdy byl přerušen. Jako součástí tohoto průzkumu byla vyražena i tato jáma Kovářská, která ke dni 3. února 1966 kdy byl zdejší průzkum zrušen vyhloubena do hloubky 544 m. Během tohoto průzkumu zde bylo objeveno 257 geomagnetických anomálií, která jsou interpretována jako skrytá magnetická ložiska. Dle tohoto průzkumu bylo odhadnuto že zdejší zásoby magnetitu jsou odhadem na 30 let těžby. V průběhu 80. let 20. století začal být ražen z dolu Václava Řezáče na Měděnci překop, který měl být propojen s touto jámou. Překop ale nebyl nikdy dokončen, jelikož práce na něm byly ukončeny v roce 1992. Samotná jáma se stala následně zdrojem pitné vody pro Kovářskou a její okolí.

Zdroj: https://www.krusnohorsky.cz/2012/10/20/byvala-jama-kovarska/

Dojmy: Dodnes se ze zdejších budov na této jámě mnoho nedochovalo, ale pořád je zde zachovaná těžební věž.

Mapa

Fotografie

jáma Kovářská v Kovářské
jáma Kovářská v Kovářské
jáma Kovářská v Kovářské
jáma Kovářská v Kovářské
jáma Kovářská v Kovářské
jáma Kovářská v Kovářské
jáma Kovářská v Kovářské
×