logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň dům u Zlatého Merkura dům u Zlatého Slunce

Kadaň - dům u Zlatého prstenu

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Dům U Zlatého prstenu (čp. 96) je středověký dům v ulici Žatecká (dříve Kovářská) na Starém Městě v Kadani. Dům U Zlatého prstenu je v jádře středověký dům s rozsáhlými gotickými sklepy ze 14. století. Stojí v dříve velmi rušné hlavní ulici, vedoucí ze Starého Města na Špitálské předměstí. Koncem 18. století byl výrazně přestavěn a získal klasicistní průčelí, k významnějším stavebním úpravám došlo až roku 1909. V domě bývalo od roku 1833 kožešnictví založené Johannem W. Göhlerem, u něhož bylo možné zakoupit též likéry proslavené karlovarské firmy Jan Becher. V roce 1896 se jako provozovatel obchodu uvádí Julius Schreiner, který kromě kožešin a koženého zboží prodával i hudební nástroje. Dům ovšem i nadále vlastnila rodina Göhlerových, ještě v roce 1916 se jako majitel objevuje Wilhelm Göhler. Roku 1927 byl ovšem dům U Zlatého prstenu již v majetku Paula Janky, který v domě provozoval holičství a kadeřnictví. V podnájmu zde krátce bydlela rodina Paula Zentnera, židovského obchodníka s koňmi, který v roce 1944 zahynul v německém koncentračním táboře v Osvětimi. Německými nacionálními socialisty byli zavražděni i jeho synové Robert a Erich. Po druhé světové válce převzal roku 1945 dům i s holičským salonem Jan Dvořák jako český národní správce. Na domě U Zlatého prstenu je zavěšeno kované domovní znamení s pozlaceným prstenem a nápisem „U Zlatého prstenu“. Prsten je již od středověku symbolem autority, věrnosti a svornosti. Na krytině domovního štítu se původně nalézalo jiné znamení, a to polygonální keramická nádoba s postavami sedmi objímajících se mužíčků jakožto symbol svornosti a soudržnosti. Každý z mužíčků se věnoval nějaké činnosti, která odkazovala k různým fázím kožedělné práce či kožešnictví, jeden například lovil a jiný pásl atd. Tento dům v Žatecké ulici se proto právě kvůli tomuto původnímu znamení nazýval „U Sedmi mužíčků“. V osmdesátých letech 20. století bylo však toto staré domovní znamení pro svou zchátralost odstraněno. Majitelé domu manželé Stiessovi zde v roce 2005 instalovali nové domovní znamení s prstenem, jež stejně jako znamení původní symbolizuje věrnost a svornost.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Zlat%C3%A9ho_prstenu_(Kada%C5%88)

Dojmy: Krásný bohatě zdobený dům, v historické části města.

Mapa

Fotografie

dům u Zlatého prstenu v Kadani
×