logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň dům u Bílého Beránka dům u Černého Orla

Kadaň - dům u Božího Oka

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Dům U Božího oka (čp. 100) je původně gotický měšťanský dům v Žatecké ulici (dříve Kovářská) na Starém Městě v Kadani. Původní gotický nárožní dům s vysokým barokním štítem a se zachovalými goticky klenutými sklepy byl kdysi zřejmě sídlem některé z bohatých kadaňských měšťanských rodin. Dům byl v gotickém slohu pravděpodobně vystavěn někdy v průběhu 2. poloviny 14. století a v průběhu času byl renesančně upravován. Nakonec se dočkal své hlavní barokní přestavby, která proběhla v průběhu 18. století a v průběhu 19. století byl upravován klasicistně. Tímto získal dům svůj současný vzhled. Jako majitel domu je k roku 1882 uveden pekařský mistr Oswald Hickman, který zde až do počátku 20. století provozoval jedno z největších a nejvíce prosperujících pekařství v Kadani. Tuto živnost v domě provozovali i jeho následující majitelé (asi od roku 1916), manželé Josef a Theresia Papzienovi. Jejich rodina vlastnila i dům naproti přes ulici (čp. 90), kde již od roku 1860 provozovala železářství. Pekařskou živnost v domě U Božího oka převzal po manželech Papzeinových jejich syn Karl Heinrich Papzien. Ten ještě někdy před rokem 1927 rozšířil majetek rodiny o sousední dům čp. 99, kde po nějakou dobu žila krátce v podnájmu židovská rodina Weisskopfových, jejíž část byla za Druhé světové války zavražděna v nacistickém koncentračním táboře Majdanek u Lublinu. V průběhu války vedl živnost v domě U Božího oka pekařský mistr Karl Würl, neboť majitel domu byl zřejmě odveden na frontu. Ze záznamů města Kadaně víme, že Würl usiloval v roce 1943 o stavební povolení pro výstavbu nové pekařské pece s komínem. Úřady však tehdy jeho žádosti nevyhověly. Barokní štít nárožního měšťanského domu čp. 100 je opatřen domovním znamením. Je jím z plechu vykovaný a do trojúhelníku zasazený symbol Boha Otce, Boží oko, které symbolicky poukazuje na celou Nejsvětější Trojici. Z trojúhelníku vychází několik svazků paprsků. Toto domovní znamení symbolizuje trvalou přítomnost Boží ve světě. Znamení bylo instalováno zřejmě někdy v 18. nebo 19. století, kdy se motiv Božího oka v hojném počtu objevoval na řadě domů ve městech i na vsích.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Bo%C5%BE%C3%ADho_oka_(Kada%C5%88)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13338419

Dojmy: Krásný vysoký dům, který má decentně zdobenou fasádu s bohatě zdobenými barokními štíty.

Mapa

Fotografie

dům u Božího Oka v kadani
dům u Božího Oka v kadani
×