logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kovářská dům čp. 58 dům čp. 215

Kovářská - dům čp. 74

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost údajně sloužila původně jako farní škola, což se mi moc pro její rozlohu nezdá. Každopádně byla vystavěna jako patrové stavení v typickém Krušnohorském lidovém slohu, kde přízemní je zděné pravděpodobně z lomového kamene a patro spolu se štíty hrázděné a původně kryto bedněním vyjma čelního průčelí. Celá stavba je pak krytá polovalbovou střechou. V zadní části usedlosti na stavbu pak navazuje drobná hospodářská hrázděná stavbička. Bohužel stavba byla někdy v průběhu 2. poloviny 20. století opuštěna a od té doby chátrá. Díky tomu byla v době mé návštěvy v havarijním stavu a je jen otázkou, než se rozpadne, pokud ji tedy nikdo nezachrání.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/3257-farni-skola-kovarska

Dojmy: Krásná stavba, která byla bohužel v době mé návštěvy v dezolátním stavu.

Mapa

Fotografie

dům čp. 74 v Kovářské
dům čp. 74 v Kovářské
dům čp. 74 v Kovářské
dům čp. 74 v Kovářské
dům čp. 74 v Kovářské
dům čp. 74 v Kovářské
dům čp. 74 v Kovářské
dům čp. 74 v Kovářské
×