logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň dům čp. 15 dům čp. 17

Kadaň - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Tento výstavní měšťanský dům byl vystavěn v gotickém slohu pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 14. století. Dům prodělal v 16. století renesanční přestavbu, během které získal tento dům svůj dodnes zachovaný honosný a výstavní vzhled. Někdy v průběhu baroka byl tento dům osazen barokní sochou Panny Marie. V průběhu 19. století prodělal dům klasicistní přestavbu, ale i tak ta se dotkla pouze fasády domu a původní renesanční vzhled se zachoval dodnes. Dům byl postaven jako patrová zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a renesančním štítem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13340800

Dojmy: Nádherný renesanční dům, který si svůj původní vzhled zachoval do současnosti.

Mapa

Fotografie

dům čp. 16 v Kadani
dům čp. 16 v Kadani
dům čp. 16 v Kadani
×