logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň dům u Kamenného lva dům u Kozoroha

Kadaň - dům u Kamenného Zvonu

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Dům s gotickými a renesančními sklepy se nalézá na dvou středověkých parcelách někdejší Svaté ulice, která představuje jednu z nejdůležitějších komunikací kadaňského Starého Města. Tento měšťanský dům byl vystavěn původně v gotickém slohu pravděpodobně někdy v průběhu 2. polovině 14. Století. V průběhu času byl dům nejdříve renesančně přestavěn, a nakonec snad v 18. století barokně přestavěn do své současné podoby. Nad hlavní římsou domu je umístěn z kamene vytesaný zvon s plasticky vyvedenými uchy zvonové koruny. Zvon je zakomponován do barokního heraldického štítu s vytesaným monogramem I. G. Symbol zvonu v domovním znamení i monogram odkazují na jméno majitele domu. Dům U Kamenného zvonu byl zřejmě majetkem měšťanské rodiny Glocků (něm. Glocke = zvon), která se v Kadani objevila koncem 16. století a pak záhy zmizela. V pravé polovině průčelí se nachází výrazné barokní sousoší Korunování Panny Marie, jež je na fasádu pravděpodobně osazené až druhotně. Na počátku 20. století byl dům secesně upraven majiteli Josefem a Bertou Jurmannovými, kteří v přízemí provozovali obchod s módním dámským zbožím. Josef Jurmann se ještě za Rakouska-Uherska angažoval v komunální politice. Když se 4. března 1919 konalo ve dvoře restaurantu Střelnice velké shromáždění proti začlenění tzv. Německých Čech do nového Československa, Jurmann zde promluvil jako zástupce všech liberálních občanských stran. Celá akce pak skončila krvavým incidentem s českým vojskem na hlavním náměstí, při němž zahynuly více než dvě desítky lidí. K roku 1927 jsou jako noví majitelé domu zmiňováni manželé Lorenz a Klara Uhlovi. Ti zde nechali v roce 1928 zřídit nové výkladce, které se zachovaly a stále výrazně určují vzhled domu. Obchod s oblečením a módními doplňky zde provozovali až do roku 1945. Lorenz Uhl pocházel z významné kadaňské měšťanské rodiny, která značně ovlivnila místní dějiny 19. a 20. století. Jeho příbuzný Alois Uhl byl nakladatel a knihkupec, který vydal řadu vlastivědných knih a množství kadaňských pohlednic. Dům U Kamenného zvonu převzal v roce 1945 do národní správy Josef Šlajs, Čech, jenž byl ovšem rodákem z Berlína. Jedná se o patrové zděné stavení, které je kryté velmi bohatě zdobenou fasádou a sedlovou střechou a zdobeným vikýřem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Kamenn%C3%A9ho_zvonu_(Kada%C5%88)

Dojmy: Nádherný a velmi bohatě zdobený dům.

Mapa

Fotografie

dům u Kamenného Zvonu v Kadani
dům u Kamenného Zvonu v Kadani
dům u Kamenného Zvonu v Kadani
dům u Kamenného Zvonu v Kadani
×