logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Jindřichova Ves dům eč. 20

Jindřichova Ves - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato kaple byla vystavěn roku 1892 v historizujícím slohu podle plánů pro mě neznámého autora a zasvěcena Matce Boží. Do kaple pak byl umístěn zvon, který zdejší ves koupila již v roce 1815 z náhrad škod z Napoleonských válek. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala kaple být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení bylo buď zničeno či rozkradeno. Nakonec se však kaple dočkala v roce 1997 své opravy a znovu vysvěcení na kapli sv. Anny. V roce 2018 se kaple dočkala své celkové rekonstrukce pod dozorem Ing. Arch. Jaroslava Pachnera. O rekonstrukci se postarala společnost SWH STAVBY, s. r. o. Chomutov. O okna a dveře se postaral pan Bedřich Hartán z Droužkovic. V roce 2020 byl do kaple umístěn oltářní tripych, který vytvořil řezbář David Fiala z Krabčic.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Malebná kaplička, která se nachází v centru této vsi.

Mapa

Fotografie

kaple sv. Anny v Jindřichově Vsi
kaple sv. Anny v Jindřichově Vsi
kaple sv. Anny v Jindřichově Vsi
kaple sv. Anny v Jindřichově Vsi
×