logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Jindřišská socha sv. Jakuba Staršího

Jindřišská - Vodní nádrž Jirkov

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Vodní nádrž Jirkov je vodní nádrž v katastrálních územích města Jirkov a obce Blatno v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Leží v Telšském údolí na řece Bílině v Krušných horách. Je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Do přehrady přitéká ze severozápadu též potok Malá voda. Přehrada byla postavena v letech 1960–1965. Správcem vodního díla je státní podnik Povodí Ohře. Vodní dílo Jirkov má funkci vodárenské nádrže pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Kolem přehrady je proto stanoveno ochranné pásmo I. stupně. Odtok z přehrady je využíván pro vodní elektrárnu Jirkov. Přehrada funguje i jako částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. Hráz je sypaná, kamenitá s návodním jílovým těsněním. Koruna hráze se nachází 454,80 m n. m. Její délka je 190 m a šířka 5,5 m. Maximální výška hráze nad terénem je 50,8 m. Výpustná zařízení tvoří spodní výpusti s kapacitou 2 × 10,9 m³/s a bezpečnostní šachtový přeliv se třemi vodárenskými odběry v jeho stěně. Průměr koruny šachtového přelivu je 9,4 m ve výši 451,60 m n. m. a celková kapacita přelivu při maximální hladině v nádrži činí 117,7 m³/s. Nádrž je vybavena ještě odpadní štolou o délce 202 m a kapacitě 56,8 m³/s. Nádrž má dno v nadmořské výšce 404 m n. m. a hladinu 448 m n. m. Zásobní prostor nádrže je 1,917 miliónů m³ a celkový prostor 2,769 miliónů m³. Celková zatopená plocha přehrady je 16,44 ha. Nivský přivaděč slouží k přivedení vody do řeky Bíliny a následně do nádrže z Nivského potoka. Součástí přivaděče je odběrný objekt a trubní přivaděč. Malá vodní elektrárna Jirkov u přehrady je vybavena Bánkiho turbínou s maximálním výkonem soustrojí 132 kW.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Jirkov

Dojmy: Jednoduchá vodní nádrž, kterou jsem fotil z hradu Najštejn.

Mapa

Fotografie

Vodní nádrž Jirkov v Jindřišské
×