logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hořenec socha sv. Jana Nepomuckého

Hořenec - židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Na konci sedmnáctého století se v Hořenci objevila a začala rozrůstat židovská komunita. V polovině osmnáctého století tu již žilo dvanáct židovských rodin, které se živily obchodem s peřím, vlnou a plátnem nebo jako krejčí, řezníci a jeden také jako posel. O sto let později zde žilo asi 170 Židů, kteří měli vlastní synagogu a hřbitov. Jejich děti navštěvovaly židovskou školu v Údlicích. Synagoga byla zbořena a na místě židovského hřbitova je hromadný hrob obětí pochodu smrti z roku 1945. Židovský hřbitov se nachází v lese asi kilometr jihovýchodně od Hořence. Hřbitov je neznámého stáří a nejstarší dochovaná zmínka pochází z první poloviny 19. století. Rozkládá se na ploše 912 m2 a čítá pouhá tři torza náhrobků, což je důsledek devastace hřbitova během druhé světové války a období socialismu. V minulosti byl hřbitov ohraničen obvodovou zdí, z níž se dochovaly již jen základy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Ho%C5%99enci

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99enec_(Nezabylice)

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Ho%C5%99enci

Dojmy: Místo hřbitova, který jsem bohužel pro nedostatek času nenafotil.

Mapa

Fotografie

židovský hřbitov v Hořenci
židovský hřbitov v Hořenci
židovský hřbitov v Hořenci
×