logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Háj Vápenka

Háj - zaniklá ves Königsmühle

Informace

Navštíveno: 29. 9. 2021

Historie: Königsmühle (česky Králův Mlýn nebo Königův Mlýn) je zaniklá osada v okrese Chomutov. Nachází se v Krušných horách asi 2 km jihovýchodně od Loučné pod Klínovcem v nadmořské výšce 915 m pod prameništěm potoka Černá voda. Kdy přesně byla tato vesnice založena nevíme, jisté je že je jednou z mladších vsí, jelikož na mapě Müllerovo mapě Čech z roku 1720 ještě zachycena není, ale již na mapě I. vojenského mapování zde jsou zachyceny dvě stavby, z nichž jedna je právě nazvána Králův mlýn. Vesnice zanikla vysídlením v 50. letech 20. století, kdy byly zdejší obyvatelé, kterých bylo v této době 53 odsunuti. Vesnice byla následně využívána jako zdroj stavebního materiálu pro obyvatele vsi Háj. Zbytky osady se nachází na severním okraji přírodní rezervace Horská louka u Háje. Z osady se v podobě zřícenin dochovalo několik domů a mlýnů. Od roku 2012 se u nich každoročně koná land art setkání řezbářů, hudebníků, stonebalancerů a jiných umělců. Jeho hlavním organizátorem je publicista Petr Mikšíček.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1469541

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsm%C3%BChle_(Lou%C4%8Dn%C3%A1_pod_Kl%C3%ADnovcem)

Dojmy: Dříve jistě malebná vesnice, která v době mé návštěvy kypěla různými uměleckými pracemi. 

Mapa

Fotografie

zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
zaniklá ves Königsmühle v Háji
×