logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hora Svatého Šebestiána PR Prameniště Chomutovky sloup se sochou Dobrého pastýře

Hora Svatého Šebestiána - radnice

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato budova byla vystavěna v barokním slohu jako budova radnice a budova soudu někdy kolem roku 1800. Nad vstupní portál byl umístěn znak města, který pochází z roku 1700. V průběhu 19. století tato budova prodělala empírovou přestavbu, která vytvořila její vnější vzhled. Jako budova soudu tato budova sloužila až do roku 1945, do kdy toto městečko bylo centrem soudního okresu. V průběhu 2. poloviny 20. století zde již soud nesídlil a stavba prodělala přestavbu, během které byla původní empírová fasáda zjednodušena. Tímto krokem získala tato stavba svůj současný vzhled, který se zachoval do současnosti. V roce 1996 prodělala tato stavba rekonstrukci a v roce 1999 byla rozšířena o dvorní přístavek.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/radnice-12940215

Dojmy: Zajímavá stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

radnice v Hoře Svatého Šebestiána
radnice v Hoře Svatého Šebestiána
radnice v Hoře Svatého Šebestiána
radnice v Hoře Svatého Šebestiána
radnice v Hoře Svatého Šebestiána
×