logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hora Svatého Šebestiána pomník Franze Patzelta PR Prameniště Chomutovky

Hora Svatého Šebestiána - pomník obětem 2. světové války

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tento pomník byl vytvořen jako vzpomínka na padlé muže v 1. světové válce. Pomník byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně ve 20. či 30. letech 20. století, což dokazuje dobová pohlednice z roku 1931. Někdy po konci 2. světové války byl tento pomník upraven a změněn na pomník obětem 2. světové války. Původně byla na vrcholu pomníku kamenná plastika, na pomníku reliéf a okolo pomníku byl kamenný plot. Tyto prvky se bohužel do dnešních dnů nedochovali. V průběhu 2. poloviny 20. století pomník pravděpodobně chátral. Nakonec se však dočkal buď v 90. Letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnovy.

Zdroj: https://www.sebestian.cz/obec/zajimavosti-o-obci/kostel-svsebestiana/

Dojmy: Jednoduchý pomník, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

pomník obětem 2. světové války v Hoře Svatého Šebestiána
pomník obětem 2. světové války v Hoře Svatého Šebestiána
pomník obětem 2. světové války v Hoře Svatého Šebestiána
×