logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hora Svatého Šebestiána dům čp. 25 dům čp. 48

Hora Svatého Šebestiána - dům čp. 31

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tento měšťanský dům byl vystavěn ve zdejším typickém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová nárožní zděná z lomového kamene stavba, která je krytá valbovou střechou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 31 v Hoře Svatého Šebestiána
dům čp. 31 v Hoře Svatého Šebestiána
dům čp. 31 v Hoře Svatého Šebestiána
×