logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Horní Halže dům eč. 127 pomník obětem 1. světové války

Horní Halže - kostel sv. Terezie

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Kostel svaté Terezie Veliké je malá sakrální stavba v Horní Halži. Někdy je uváděna jako mešní kaple, ale z liturgického hlediska se jedná podle katalogu litoměřického biskupství o filiální kostel. Kostel byl vystavěn v roce 1902 nákladem spolku, který byl zřízen za účelem její výstavby. Jedná se o jednolodní stavbu ve strohém novogotickém stylu s věžičkou a pětiboce uzavřeným presbytářem. Kostel byl původně vystavěn jako kaple, a později byl povýšen na kostel. Spolu s obcí patřil kostel do roku 2003 do farnosti Měděnec, od zrušení této farnosti je součástí farnosti Vejprty. Je v poměrně dobrém technickém stavu, a dodnes slouží svému původnímu účelu. Jsou zde příležitostné bohoslužby.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Terezie_(Horn%C3%AD_Hal%C5%BEe)

Dojmy: Krásný kostelík, který je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Terezie v Horní Halži
kostel sv. Terezie v Horní Halži
kostel sv. Terezie v Horní Halži
kostel sv. Terezie v Horní Halži
kostel sv. Terezie v Horní Halži
kostel sv. Terezie v Horní Halži
kostel sv. Terezie v Horní Halži
×