logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Droužkovice sýpka

Droužkovice - zvonice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kdy přesně byla tato zvonice vystavěna nevíme. Pravděpodobně nejspodnější část této zvonice pochází již ze 14. století, kdy byla vystavěna v gotickém slohu. V roce 1510 byla tato zvonice více méně znovu vystavěna v pozdně gotickém slohu. V této době sloužila tato zvonice jako vysoká obranná věž, skrze kterou se procházelo na zdejší hřbitov. Během třicetileté války byla ale tato věž silně poškozena. Následně však byla barokně obnovena do své současné podoby. Tato obnova proběhla roku 1712 za přispění jezuitského řádu v Chomutově, který v této době spravoval místní kostel. Své opravy se věž dočkala v roce 1837 a v roce 1888 proběhla poslední známá úprava věže, kdy byl průjezd skrze věž zazděn a ohradní hřbitovní zeď z většiny zbořena. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být tato věž udržována a postupně chátrala. Nakonec se však dočkala buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století své obnovy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Drou%C5%BEkovice)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-mikulase-drouzkovice

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zvonice-12938471

Dojmy: Krásná vysoká věž, která kromě funkce zvonice plnila i obrannou funkci.

Mapa

Fotografie

zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
zvonice v Droužkovicích
×