logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Droužkovice kaplička sv. Jana Nepomuckého krucifix

Droužkovice - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento gotický kostel byl postaven někdy na konci 13. století. Je možné že již v této době se jednalo o opevněný obraný kostel, který fungoval jako obraná stavba této vsi. První písemná zmínka o tomto kostele pak pochází z roku 1357. První velké přestavby se tento kostel dočkal na počátku 16. století, jak dokládá erb s letopočtem 1510. Během třicetileté války byl tento kostel ale silně poškozen, a tak se následně dočkal své barokní obnovy a přestavby, která proběhla pravděpodobně na konci 17. století či v průběhu 18. století. Tímto krokem dostal kostel svou současnou pobudu. Dalších oprav se kostel dočkal v 19. století. Po konci 2. světové války a odsunu původního obyvatelstva však tento kostel přestal být udržován a postupně chátral. Nakonec se však na konci 90. let 20. století a v průběhu 1. dvacetiletí 21. století dočkal své postupné obnovy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Drou%C5%BEkovice)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-mikulase-drouzkovice

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-mikulase-840859

Dojmy: Krásný kostel, jehož součástí je i zvonová věž, kterou však pro svou funkci uvedu samostatně.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Mikuláše v Droužkovicích
kostel sv. Mikuláše v Droužkovicích
kostel sv. Mikuláše v Droužkovicích
kostel sv. Mikuláše v Droužkovicích
kostel sv. Mikuláše v Droužkovicích
kostel sv. Mikuláše v Droužkovicích
kostel sv. Mikuláše v Droužkovicích
×