logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Domina dům čp. 6 dům čp. 33

Domina - dům čp. 7

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla postavena jako patrové stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazuje hrázděné patro částečně kryté eternitem. Stavba je pak krytá sedlovou střechou a krytými eternitovými štíty. Na stavení v zadní části navazuje v pravém úhlu hospodářské stavení. Tento svůj původní vzhled si pak toto stavení zachovalo do současnosti, a je tak krásným příkladem zdejší původní zástavby.

Dojmy: Krásná vesnická usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 7 v Domině
dům čp. 7 v Domině
dům čp. 7 v Domině
dům čp. 7 v Domině
dům čp. 7 v Domině
dům čp. 7 v Domině
dům čp. 7 v Domině
dům čp. 7 v Domině
×