logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Černýš kaple zmrtvýchvstání Ježíše Krista pomník obětem 1. světové války

Černýš - krucifix

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Původně zde byl vztyčen barokní sloup se sochou Panny Marie či boží muka, která byla vytvořena roku 1697 pro mě neznámým autorem. V roce 1862 byl tento sloup restaurován na náklady pro mě neznámého autora, jelikož je pro mě jeho jméno nečitelné. Ještě v roce 1929 byla na obrázku zachycena tato boží muka. Pravděpodobně po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl sloup svržen a zničen. Dodnes se tak zachoval pouze kamenný podstavec, na který byl umístěn v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století současný litinový kříž.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Chomutov/Cernys.html

Dojmy: Dnes jednoduchý kříž, který je původně sochou na sloupu či božími mukami.

Mapa

Fotografie

krucifix v Černýši
krucifix v Černýši
krucifix v Černýši
×