logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov zámek Chomutov židovský hřbitov

Chomutov - zoopark Chomutov

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Zoopark Chomutov (do prosince 2018 Podkrušnohorský zoopark Chomutov – PZOO Chomutov) zvaný také Zoo Chomutov je zoologická zahrada nacházející se na okraji Chomutova. Je jednou z nejmladších českých zoo jelikož byla založena až v roce 1975, rozlohu však má největší, ta dosahuje celkem 112 ha plochy. V chomutovském městském parku byl již v roku 1932 otevřen pavilon akvária a terária s 94 druhy ryb, obojživelníků a plazů. Vznik dnešního zooparku se však datuje až k roku 1975, kdy Walter Markel úspěšně dovedl do konce svůj návrh vybudování rozsáhlého lesoparku navazujícího na Kamencové jezero na severovýchodním okraji Chomutova. Otevřen byl v květnu, Walter Markel se stal jeho ředitelem a prvními obyvateli byla méně náročná evropská zvířata jako daněk, jelen, zubr, muflon, rys, vodní ptactvo apod. Patřil pod správu městských kin, od níž se po pěti letech oddělil. V té době se již zoopark druhově rozrostl o vlky, bobry, jeřáby či kočky divoké a slavil úspěchy jako první československá zoo, které se podařilo odchovat kormorány a pelikány. Původní Markelova koncepce zooparku se skanzenem Podkrušnohorské vesnice a přírodní rezervace byla rozšířena o projekt rekonstrukce Ahníkovského zámku, jenž musel ve stejnojmenné vesnici ustoupit těžbě uhlí. V roce 1991 odešel druhý ředitel zooparku, Jan Králíček, a od následujícího roku zoopark vedl Přemysl Rabas. Od srpna roku 2008 byla ředitelkou zooparku Iveta Rabasová. Přestože se z finančních důvodů muselo přistoupit k redukci původních plánů, bylo založeno Středisko ekologické výchovy, které pořádá ekologické výukové programy pro školy i veřejnost, a zoo získala nové druhy zvířat, mj. tuleně, orly mořské, supy bělohlavé či vzácné ibisy skalní, později přibyli např. atraktivní medvědi a rosomáci. V roce 2018 nastoupila Věra Fryčová. I díky stále narůstající návštěvnosti v novém tisíciletí se zoopark rozhodl vrátit k původní myšlence skanzenu, už v roce 2000 byla dokončena výstavba statku s expozicí zemědělských strojů. Pohyb po areálu zoo začaly umožňovat také vláčky. Lokálka Amálka jezdí uvnitř zooparku a terénní Safari Expres slouží k transportu návštěvníků do skanzenu a během nočních prohlídek. Od roku 2005 je velká část areálu zooparku chráněna jako evropsky významná lokalita Chomutov – zoopark s výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus) s celkovou rozlohou 44,38 hektarů. Zoopark v současnosti chová 159 druhů zvířat (údaj ke 31. 12. 2018), mezi nimiž nechybí ani silně ohrožené druhy vedené v Červené knize IUCN a mezi návštěvníky oblíbená zvířata jako tuleň kuželozubý, velbloud dvouhrbý či zubr evropský. PZOO Chomutov je členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos and Aquariums), Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií a Euroasijské asociace zoologických zahrad a akvárií. Zoo také spolupracuje s koordinátory Evropských chovných programů ohrožených druhů a vedoucími evropských i mezinárodních plemenných knih. Zoopark provozuje Stanici pro handicapované živočichy a je zapojen do projektu Národní síť stanic pro handicapované živočichy a činnost záchranných center pro státem zabavené živočichy. Ve svých prodejnách zoopark obchoduje také se zbožím typu Fair Trade a BIO. Od roku 2001 PZOO vydává vlastní tiskový zpravodaj Oáza.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoopark_Chomutov

Dojmy: Zajímavá Zoo, kde je řada velmi zajímavých a pro nás i neobvyklých zvířat. Velká výhoda oproti zoo Praha, zde není červená panda jen legendou. ;)

Mapa

Fotografie

zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
zoopark Chomutov v Chomutově
×