logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov bývalé akvárium

Chomutov - budova vlakového nádraží

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Železniční síť začala na Chomutovsku růst s rozvojem těžby hnědého uhlí. Roku 1856 zažádala o koncesi na stavbu trati z Ústí nad Labem do Teplic Společnost c.k. privilegované Ústecko-teplické dráhy, do roku 1867 byly koleje prodlouženy až do Duchcova. Souběžně s podkrušnohorskou trasou budovala společnost Buštěhradská dráha trať od nádraží Praha-Smíchov přes Žatec a z Chomutova dále do Vejprt, aby propojila kladenskou a severočeskou důlní oblast. Výstavba společné výpravní budovy započala ve spolupráci obou společností 13. srpna 1869, stavbu prováděla firma stavebního podnikatele Dautche. Stanice je několikaposchoďová hrázděná stavba se dvěma křídly a nástupní verandou na prvním nástupišti. Technické zázemí bylo již budováno separátně: Buštěhradská dráha budovala výtopny a dílny naproti výpravní budově za kolejištěm a spolu s nimi také dvě obytné dvouposchoďové budovy, Ústecko-teplická dráha si své zázemí vystavěla východně od nádražní budovy směrem k centru města. Zcela nová výpravní budova, která ale již není tak svým vzhledem zajímavá, vznikla roku 1872 přímo naproti prvnímu nádraží pro obsluhu trati Duchcovsko-podmokelské dráhy na trase Podmokly (Děčín hl.n.) – Osek – Chomutov, první soupravu obsloužila 19. prosince. Oba areály byly spojeny ocelovou lávkou nad kolejiště, která byla roku 1980 modernizována. Po zestátnění všech soukromých společností v Rakousku-Uhersku roce 1908 pak obsluhovala stanici jedna společnost, Císařsko-královské státní dráhy (kkStB), po roce 1918 pak správu přebraly Československé státní dráhy. Budova duchcovské dráhy byla pak přeměněna na nákladové nádraží.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chomutov_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)

Dojmy: Krásná hrázděná stavba nádraží, která je jedním z pozůstatků Buštěhradské dráhy.

Mapa

Fotografie

budova vlakového nádraží v Chomutově
budova vlakového nádraží v Chomutově
budova vlakového nádraží v Chomutově
budova vlakového nádraží v Chomutově
budova vlakového nádraží v Chomutově
budova vlakového nádraží v Chomutově
×