logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov socha sv. Anny socha sv. Floriána

Chomutov - socha sv. Barbory

Informace

Navštíveno: 31. 3. 2021

Historie: Tato pozdně barokní socha sv. Barbory byla vytvořena pro mě neznámým autorem na náklady Karla Löschnera. Socha byla vztyčena u silnice z Chomutova do Březence. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva přestala být udržována a postupně chátrala. V 60. letech 20. století tato socha překážela výstavbě nové silnice, a tak byla přemístěna na okraj lesa pod Strážištěm. Jelikož stála poněkud bokem, tak se stala v průběhu 2. poloviny 20. století cílem vandalů, kteří sochu v tomto období svrhly dekapitovali a urazili jí ruce. Socha se naštěstí dočkala v průběhu 2. poloviny 90. let 20. století záchrany v podobě transferu na současné místo, kde roku 2017 prodělala rekonstrukci, která jí vrátila hlavu, ruce a vytvořila tak současnou podobu sochy.

Zdroj: https://www.chomutov-mesto.cz/cz/1826.socha-sv-barbory-s-novou-hlavou-dohlizi-na-kone

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-barbory-12941803

Dojmy: Krásná barokní socha, která si v minulém století vytrpěla své.

Mapa

Fotografie

socha sv. Barbory v Chomutově
socha sv. Barbory v Chomutově
socha sv. Barbory v Chomutově
socha sv. Barbory v Chomutově
socha sv. Barbory v Chomutově
×